dějiny 52,136 View Records history 30,602 View Records History 16,633 View Records vlastivěda 10,240 View Records mapové sbírky 8,858 View Records Mollova mapová sbírka 8,824 View Records vojenská topografie 8,017 View Records politika a vláda 7,303 View Records druhá světová válka (1939-1945) 6,800 View Records historické knihovní fondy 5,777 View Records turistické zajímavosti 5,333 View Records politics and government 5,178 View Records kultura a společnost 4,834 View Records history and geography 4,617 View Records Politics and government 4,584 View Records moderní umění 4,573 View Records ústavní právo 4,517 View Records politika 4,485 View Records společnost a politika 4,297 View Records constitutional law 4,266 View Records archeologické nálezy 4,049 View Records právo 3,985 View Records právní dějiny 3,945 View Records politics 3,898 View Records mezinárodní vztahy 3,845 View Records evropské právo 3,829 View Records české malířství 3,795 View Records European law 3,767 View Records history of law 3,704 View Records reálie 3,659 View Records law 3,654 View Records antiquities 3,577 View Records každodenní život 3,549 View Records architektonické památky 3,548 View Records culture and society 3,518 View Records občanské právo 3,485 View Records soudní rozhodnutí a stanoviska 3,432 View Records judgments 3,367 View Records civil law 3,343 View Records mezinárodní právo 3,333 View Records international law 3,303 View Records české výtvarné umění 3,279 View Records osobnosti 3,263 View Records trestní právo 3,262 View Records pracovní právo 3,227 View Records World War (1939-1945) 3,218 View Records historické budovy 3,194 View Records Social conditions 3,158 View Records education 3,148 View Records criminal law 3,133 View Records politici 3,130 View Records international relations 3,113 View Records modern art 3,108 View Records pěší turistika 3,028 View Records cesty a pobyt 3,015 View Records History and criticism 2,962 View Records society and politics 2,961 View Records labor laws and legislation 2,911 View Records geologie 2,901 View Records správní právo 2,881 View Records archeologické výzkumy 2,832 View Records panovníci 2,827 View Records administrative law 2,781 View Records flóra 2,718 View Records regionální geologie 2,706 View Records zahraniční politika 2,692 View Records literárněvědné rozbory 2,672 View Records hudební skladatelé 2,659 View Records regionální geografie 2,654 View Records Czech art 2,646 View Records regional geology 2,642 View Records veřejná správa 2,633 View Records Czech painting 2,613 View Records cykloturistika 2,597 View Records obchodní právo 2,561 View Records Židé 2,514 View Records commercial law 2,465 View Records excavations (archaeology) 2,462 View Records politické strany 2,395 View Records public administration 2,391 View Records moderní malířství 2,386 View Records literary criticism and history 2,374 View Records geology 2,327 View Records česká literatura 2,326 View Records evropská integrace 2,317 View Records malíři 2,299 View Records zahraniční vztahy 2,295 View Records military topography 2,285 View Records everyday life 2,284 View Records Economic conditions 2,259 View Records politické dějiny 2,244 View Records Jews 2,241 View Records flora 2,231 View Records hospodářské poměry 2,173 View Records foreign policy 2,166 View Records political parties 2,152 View Records description and travel 2,141 View Records Social aspects 2,133 View Records constitution 2,132 View Records hospodářská politika 2,100 View Records