dějiny 51,382 View Records history 30,088 View Records History 16,631 View Records vlastivěda 10,177 View Records mapové sbírky 8,843 View Records Mollova mapová sbírka 8,809 View Records vojenská topografie 7,791 View Records politika a vláda 7,204 View Records druhá světová válka (1939-1945) 6,677 View Records historické knihovní fondy 5,765 View Records turistické zajímavosti 5,239 View Records politics and government 5,102 View Records kultura a společnost 4,734 View Records Politics and government 4,583 View Records history and geography 4,582 View Records ústavní právo 4,490 View Records politika 4,474 View Records moderní umění 4,372 View Records constitutional law 4,244 View Records společnost a politika 4,225 View Records archeologické nálezy 4,017 View Records právo 3,957 View Records právní dějiny 3,903 View Records politics 3,889 View Records mezinárodní vztahy 3,813 View Records evropské právo 3,795 View Records European law 3,734 View Records české malířství 3,696 View Records history of law 3,667 View Records law 3,628 View Records antiquities 3,549 View Records architektonické památky 3,486 View Records reálie 3,469 View Records občanské právo 3,465 View Records každodenní život 3,457 View Records culture and society 3,438 View Records soudní rozhodnutí a stanoviska 3,392 View Records judgments 3,327 View Records civil law 3,325 View Records mezinárodní právo 3,311 View Records international law 3,282 View Records trestní právo 3,235 View Records osobnosti 3,218 View Records pracovní právo 3,190 View Records historické budovy 3,185 View Records české výtvarné umění 3,175 View Records Social conditions 3,158 View Records World War (1939-1945) 3,144 View Records criminal law 3,107 View Records education 3,104 View Records politici 3,096 View Records international relations 3,086 View Records modern art 3,011 View Records pěší turistika 3,004 View Records History and criticism 2,962 View Records cesty a pobyt 2,954 View Records society and politics 2,899 View Records geologie 2,897 View Records labor laws and legislation 2,878 View Records správní právo 2,855 View Records archeologické výzkumy 2,803 View Records panovníci 2,759 View Records administrative law 2,755 View Records flóra 2,701 View Records regionální geologie 2,700 View Records zahraniční politika 2,664 View Records regional geology 2,638 View Records literárněvědné rozbory 2,634 View Records regionální geografie 2,619 View Records hudební skladatelé 2,618 View Records veřejná správa 2,592 View Records cykloturistika 2,579 View Records Czech art 2,577 View Records Czech painting 2,554 View Records obchodní právo 2,541 View Records Židé 2,469 View Records commercial law 2,446 View Records excavations (archaeology) 2,436 View Records politické strany 2,382 View Records public administration 2,350 View Records literary criticism and history 2,341 View Records moderní malířství 2,327 View Records geology 2,326 View Records evropská integrace 2,301 View Records military topography 2,281 View Records česká literatura 2,278 View Records malíři 2,270 View Records Economic conditions 2,258 View Records zahraniční vztahy 2,252 View Records politické dějiny 2,221 View Records flora 2,216 View Records Jews 2,209 View Records everyday life 2,206 View Records hospodářské poměry 2,153 View Records foreign policy 2,151 View Records political parties 2,140 View Records Social aspects 2,133 View Records constitution 2,123 View Records hospodářská politika 2,081 View Records ústava 2,073 View Records